^

News

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR

30 iyul 2012-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmiş, iclas...

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

         20 İyul 2012-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilm...

Naxçivan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir

11 yanvar 2012-ci il tarixində keçirilən iclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Süleyman...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir

 Oktyabrın ayının 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir. Rəyas...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir.

İclasda 2011-ci ilin birinci yarısında  muxtar respublika məhkəmələrinin fəaliyyətinin yekunları müzakirə olunmuşdu...

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının tətbiqinin aktual məsələləri mövzusunda seminar-müş

11 iyul 2011-ci il tarixdə Avropada Təhlükəsizlik  və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi və Naxçıvan Muxtar Respublika...