^

News

The Meeeting of Presidium of The Supreme Court of Nakhchivan AR was held

  At the meeting the work of the courts in 2014 have been discussed. First The President of the Supreme Court of Na...

The Meeeting of Presidium of The Supreme Court of Nakhchivan AR was held

At the meeting the work of the courts in the first half of 2014 have been discussed. First The President of the Sup...

The meeting of the Presidium of the Supreme Court of the Nakhchivan Autonomous Republic ha

  In the meeting were discussed the results of  the activity of courts of the autonomous republic in 2013. Chairman...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Süleymanov “Tərəqqi” medalı ilə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Süleymanov "Azərbaycan Respublikası hakimlərinin və ədliy...

Two day international seminar has been held related to judicial and legal reforms in Nakhc

On October 28-29 with support of Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic Vasif Talib...

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR.

İclası giriş sözü ilə açan Naxçıvan  Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Süleymanov əsası ümummilli li...

“AZƏRBAYCAN İNZİBATİ VƏ MÜLKİ PROSESİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA SEMİNAR-MÜŞAVİRƏ K

23-24 aprel 2013-cü il tarixdə Naxçıvan şəhərində “Təbriz” mehmanxanasında  Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi, ...

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN NƏŞRİ OLAN BÜLLETENİN YENİ NÖMRƏSİ ÇAPDAN ÇI

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Bülleteninin yeni nömrəsi çapdan çıxmışdır. Bu  bülletenin 2012-ci il üç...

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNDƏ “MƏLUMATLANDIRMA MƏRKƏZİ” FƏALİYYƏTƏ BAŞLAYI

Ölkəmizin bütün regionlarında yaşayan əhalinin hüquq və mənafeyinin obyektiv və qərəzsiz ədalət mühakiməsi yolu ilə...